baner opcina pusca mjesto dobrog zivljenja 2016

busOpćinska načelnica Općine Pušća dana 26. kolovoza 2016. godine, donijela je Odluku o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola i studenata za školsku/akademsku 2016./2017. godinu.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak za subvenciju prijevoza za učenike srednjih škola i studenata s prebivalištem na području Općine Pušća.

Općina Pušća subvencionirati će 25 % troškova prijevoza učenicima srednjih škola s područja Općine Pušća za školsku godinu 2016./2017., koji pohađaju 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole i to od mjesta prebivališta do Zaprešića, a subvencioniranje se odnosi na razdoblje od 01.09.2016. do 30.06.2017. godine (izuzev učenika upućenih na obveznu učeničku praksu do 31.07.2017. godine).

OPŠIRNIJE / ODLUKA

trg2U Općini Pušća trenutno su u tijeku su radovi na uređenju trga i parkirališta u Donjoj Pušći. Projektom uređenja središta Donje Pušće obuhvaćen je prostor između Kumrovečke ceste na sjeveru i osnovne škole na jugu, te između zgrada mjesnog doma i ambulante na zapadu i dvorišta obiteljskih kuća u Zagorskoj ulici na istoku. Na ovom prostoru planira se uređenje pješačkih površina, stubišta i rampi koje se dinamičnoj topografskoj igri spuštaju prema zgradi osnovne škole.

U istočnom dijelu obuhvata uređuje se javno parkiralište s 30 parkirnih mjesta na koje se ulazi iz školske ulice. Na sjevernom dijelu parkirališta planirana su 2 mjesta rezervirana za vozila osoba smanjene pokretljivosti, koja su pješačkom rampom povezana s pješačkim trgom na razini ulaza u ambulantu čime se osobama smanjene pokretljivosti osigurava mogućnost pristupa trgu i postojećim građevinama.

Okončanje svih radova na projektu Izgradnje trga očekuju se do kraja godine. Spomenuti projekt realizira se iz proračunskih sredstava, te kredita ugovorenog pri HBOR-u tijekom protekle godine.

Kako napreduju radovi možete pogledati u priloženoj FOTO GALERIJI.

zgrada opcineKojim Zemljomjerstvo d.o.o. iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14 kao izvođač geodetskih radova, te OPĆINA PUŠĆA kao nositelj prava na nerazvrstanoj cesti – Ulica Vladimira Nazora poziva nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, na utvrđivanje međa u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarski operat i zemljišne knjige.

Stranica 1 od 35