billboard 04

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

javni natjecajNačelnica Općine Pušća dana 08. ožujka 2017. godine raspisala je Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Pušća.

PREDMET NATJEČAJA: Obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

PRIRODA, OPSEG TE MJESTO OBAVLJANJA POSLOVA: Preuzimanje pokojnika na mjestu nastanka smrtnog slučaja na osnovu poziva nadležnog mrtvozornika. Radnja podrazumijeva smještaj pokojnika u PVC vreću i polaganje na specijalna nosila ili metalni transportni sanduk te prijenos do specijalnog mrtvačkog vozila i prijevoz do lokacije Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku, Šalata 11, 10 000 Zagreb, te smještaj u rashladnu komoru. Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, raspoloživa je u terminima od 0,00 do 24,00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje Općine Pušća. U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal (PVC vreća i dr.).

Ponuda se dostavlja do 23.3.2017. do 12,00 h, preporučenom pošiljkom ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Pušća, Kumrovečka 109, 10294 Donja Pušća, sa naznakom NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE PUŠĆA

wordNATJEČAJ / DOKUMENTACIJA

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...