billboard 04

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE

zgrada opcine– Nova ulica Dubrava Pušćanska –

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnica općine Pušća objavljuje
JAVNI POZIV
(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)

Općina Pušća obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta
o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Datum početka radova: Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne prometnice izvedeno je tijekom siječnja 2018.god. Snimanjem su obuhvaćeni izvedeni vozni trak, nasipi, usjeci, odvodni cestovni jarci i ostali dijelovi koji čine prometnicu, te granice katastarskih čestica uz prometnicu.
Podaci o ovlaštenom inženjeru koji u svojstvu ovlaštene osobe izrađuje geodetski elaborat: Luka Stanković dipl. ing. geod., ovlašteni inženjer geodezije, ZAPREŠIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Zaprešić,Zelengaj 15.

Obilježavanje granice zemljišta: Prilikom snimanja predstavnik Općine Pušća kao pravne osobe koja upravlja navedenom prometnicom pokazao je granice zemljišta potrebnog za definiranje prometnice sa pripadajućim dijelovima (bankina, odvodnja i sl.)

Dana 05.02.2018 od 8-10 sati, na lokaciji Zaprešić,Zelengaj 15, nositelji prava na zemljištima koja graniče neposredno uz zemljište na kojem je izvedena cesta, moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja ovlaštenog inženjera geodezije ili predstavnika Općine Pušća.

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

pdfJAVNI POZIV

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...