billboard 04

Javni poziv - Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

zgrada opcineNa temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) načelnica Općine Pušća objavljuje

Javni poziv (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)

Kojim Zemljomjerstvo d.o.o. iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14 kao izvođač geodetskih radova, te OPĆINA PUŠĆA kao nositelj prava na nerazvrstanim cestama na području naselja Hrebine - Ulica Matije Gupca i Ulica Stjepana Radića poziva nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, na utvrđivanje međa u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarski operat i zemljišne knjige.

Nerazvrstane ceste Ulica Matije Gupca i Ulica Stjepana Radića nalaze se u katastarskoj općini Pušća.

Predstavnici nositelja prava (Općina Pušća) na nerazvrstanim cestama – Ulica Matije Gupca i Ulica Stjepana Radića su pokazali granice zemljišta potrebnog za definiranje prometnice sa pripadajućim dijelovima (bankina, odvodnja i sl.), te uz stručnu pomoć ovlaštenog društva Zemljomjerstvo d.o.o. iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14 (ovlašteni inženjer geodezije Sanja Kaurić Brković, dipl.ing.geod.) je napravljeno Geodetsko snim

anje izvedenog stanja predmetne prometnice tijekom ožujka 2018.godine. Snimanjem je obuhvaćeno izvedeni vozni trak, nasipi, usjeci, odvodni cestovni jarci i ostali dijelovi koji čine prometnicu, te granice katastarskih čestica uz prometnicu.Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 10.04.2018. u vremenu od 10.00 sati do 15.00 sati u prostorijama geodetske poslovnice Zemljomjerstvo d.o.o., Zaprešić, Mihovila Krušlina 14.

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...