baner opcina pusca mjesto dobrog zivljenja 2016

agencija polj zemU Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15 (u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio na snagu 15. lipnja 2017.

Slijedom navedenog, pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

skola udzbenici puscaNačelnica Općine Pušća, dana 12. lipnja 2017. godine, donijela je Odluku o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovne škole u školskoj godini 2017./2018.

Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika ostvaruju učenici iz obitelji kojima su mjesečni neto prihodi u posljednjih tri (3) mjeseci manji od 1.500,00 kuna po članu obitelji. Korisnicima socijalne skrbi neće se sufinancirati nabava udžbenika s obzirom da isto pravo ostvaruju preko Centra za socijalnu skrb.

Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Pušća, na web stranici općine; www.pusca.hr i Osnovnoj školi Pušća a predaje se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pušća, Kumrovečka 109, 10294 Donja Pušća najkasnije do 30.09.2017. godine.

Općina Pušća po udovoljenim zahtjevima sredstva će uplaćivati na račune podnositelja zahtjeva na temelju dostavljenog računa na kojem je vidljivo da je uplata izvršena, tj. da je račun plaćen.

pdfOPŠIRNIJE / ODLUKA

wordZAHTJEV


wordIZJAVA

skola puscaOpćina Pušća sufinancirat će program Škole u prirodi za učenike 4. a i 4. b razreda Osnovne škole Pušća (Kvarner, 05.06.2017. – 09.06.2017.) u ukupnom iznosu od 23.475,00 kuna.

Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu.

pdfOPŠIRNIJE / ZAKLJUČAK

VUP2017 1Akcija Volonteri u parku održana je 30. svibnja 2017. godine u DV Bambi-objekt Pušća, u terminu 15.00-17.30 sati.

Projekt je dio nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Akcija se provodi u suradnji sa trenerima iz Sport Educe, fizioterapeutima, sveučilišnim profesorima i asistentima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, stomatolozima te drugim stručnjacima.

Projekt je namijenjen promicanju zdravih stilova života, međugeneracijskoj solidarnosti, integraciji djece s teškoćama, te sigurnom, zdravom boravku i igri na dječjim igralištima.

vodovod bregovljanaNa području naselja Bregovljana trenutno se odvijaju radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Bregovljanskoj ulici u dužini od 390 m.

Vrijednost spomenutih radova iznosi 393.686,83 kn, a radove izvodi poduzeće Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

FOTO GALERIJA

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...