billboard 04

apprrr 600x400Isplata izravnih plaćanja poljoprivrednicima za proizvodnu 2017. godinu počinje sljedeći tjedan i to isplatom predujma u ukupnom iznosu od 922 milijuna kuna, što je 116 milijuna kuna više nego prošle godine. Potporu će primiti oko 100.000 poljoprivrednih gospodarstava koja su podnijela Jedinstveni zahtjev u 2017. godini i koja su prošla kontrole Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Predujam će poljoprivrednim proizvođačima biti isplaćen zaključno s 30. studenim 2017. godine.

Novac za ovu avansnu isplatu povlačimo iz Europskog fonda za garancije u poljoprivredi, a isplaćuje se 70% EU dijela sredstava namijenjenih proizvodnoj 2017. godini. Sredstva se isplaćuju za potporu po površni, nevezanu uz vrstu proizvodnje i to za:

- Osnovno plaćanje
- Zeleno plaćanje
- Preraspodijeljeno plaćanje.

264a8920 4366 4932 9a89 a9aca5364eabMinistarstvo hrvatskih branitelja zaključilo je s Podravkom d.d. Sporazum o suradnji potencijalnog otkupa proizvoda zadruga hrvatskih branitelja za potrebe industrijske prerade za razdoblje 2018 – 2020.g.

CILJEVI:

- Stručna podrška od strane Podravkinih agronoma poljoprivrednim proizvođačima
- Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u repromaterijalu (sjeme, mineralna gnojiva, zaštitna sredstva, sustavi za navodnjavanje, folija i dr.)
- Obavljanje analize tla i analize sjemena u Podravkinim laboratorijima
- Direktan otkup bez posrednika (organizacija otkupnih stanica)
- Stimuliranje cijene polj. proizvoda za kooperante
- Definiranje otkupnih cijena na početku sezone

Želimo da se ovoj inicijativi pridruže potencijalni proizvođači s područja LAG-a SAVA (bez obzira da li su branitelji ili ne) kako bi pospješili osnivanje OPG-a i zadruga te osigurali plasman sirovina uz siguran otkup.

OPŠIRNIJE...

zgrada opcineNa temelju članka 131. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnica Općine Pušća objavljuje Javni poziv.

Općina Pušća obavještava nositelje prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

pdfOPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

zgrada opcineOpćina Pušća donijela je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje od 2017. - 2022. godine.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Plan gospodarenja otpadom Općine Pušća neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

pdfOPŠIRNIJE / ODLUKA

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...