baner opcina pusca mjesto dobrog zivljenja 2016

DSCN5696Dolaskom povoljnijih vremenskih prilika nastavljaju se komunalni poslovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta, kako u dijelu makadam ili tucaničkih cesta, tako i u dijelu cesta s asfaltnim kolnikom. Unatoč tome što je dio poslova obavljen u jesen 2016. godine, tijekom zimskih mjeseci početkom ove godine, izrazito niske temperature i smrzavanje tla uzrok su podizanja postojećih mrežastih pukotina na starim asfaltnim kolnicima, te su osim udarnih rupa i pukotina evidentna i znatna oštećenja cestovne konstrukcije, koja na dijelovima nekih cesta zahvaćaju više od ½ ukupne površine. Stoga će osim sanacije udarnih rupa što je uobičajena mjera redovitog održavanja, ove godine biti nužni opsežni zahvati na sanaciji kolnika što će u konačnosti rezultirati i znatno većim troškovima održavanja. Najviše su oštećeni kolnici ulica Mladina, Obršje, Grmovčica, Jugovečka, Vidikovec, Duganska, Odojak Magdalenske sa starim asfaltnim kolnikom.

naslovnaŽupan Zagrebačke županije Stjepan Kožić 31.03.2017. godine potpisao je s predstavnicima 9 gradova i 25 općina sa svog područja ugovore ukupne vrijednosti 15,3 milijuna kuna za realizaciju projekata u gospodarstvu, poljoprivredi, prometu, komunalnoj infrastrukturi i E-mobilnosti.

Načelnica Općine Pušća potpisala je sa Zagrebačkom županijom i županom Stjepanom Kožićem Ugovor o dodjeli kapitalne pomoći za izgradnju i uređenje infrastrukture na ruralnim prostorima, ugovor o financiranju radova rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava i ugovor o potpori za pametnu klupu i e-punionicu.

zgrada opcineObavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

Kojim Zemljomjerstvo d.o.o. iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14 kao izvođač geodetskih radova, te OPĆINA PUŠĆA kao nositelj prava na nerazvrstanim cestama – Ulica Vidikovec, Magdalenska II odvojak, Duganska ulica, Magdalenska I odvojak, Ulica Obršje, Ulica Mladina, Ulica Stanišakov Jarek poziva nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, na utvrđivanje međa u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarski operat i zemljišne knjige.

Nerazvrstane ceste Ulica Vidikovec, Magdalenska II odvojak, Duganska ulica, Magdalenska I odvojak, Ulica Obršje, Ulica Mladina nalaze se u katastarskoj općini Pušća, dok se Ulica Stanišakov Jarek nalazi u katastarskim općinama Pušća i Kupljenovo.

OPŠIRNIJE...

javni natjecajNačelnica Općine Pušća dana 08. ožujka 2017. godine raspisala je Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Pušća.

PREDMET NATJEČAJA: Obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

PRIRODA, OPSEG TE MJESTO OBAVLJANJA POSLOVA: Preuzimanje pokojnika na mjestu nastanka smrtnog slučaja na osnovu poziva nadležnog mrtvozornika. Radnja podrazumijeva smještaj pokojnika u PVC vreću i polaganje na specijalna nosila ili metalni transportni sanduk te prijenos do specijalnog mrtvačkog vozila i prijevoz do lokacije Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku, Šalata 11, 10 000 Zagreb, te smještaj u rashladnu komoru. Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, raspoloživa je u terminima od 0,00 do 24,00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje Općine Pušća. U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal (PVC vreća i dr.).

Ponuda se dostavlja do 23.3.2017. do 12,00 h, preporučenom pošiljkom ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Pušća, Kumrovečka 109, 10294 Donja Pušća, sa naznakom NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE PUŠĆA

wordNATJEČAJ / DOKUMENTACIJA

lag sava jpgObavještavamo Vas da LAG „SAVA“ od 06.03.2017. djeluje i na području Samobora na adresi Trg kralja Tomislava 5 (1 kat), u Poduzetničkom centru Samobor ponedjeljkom od 9-15 sati.

Kontakt:
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mob: 095 4433 224

 

 

 

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...