billboard 04

busOpćinska načelnica Općine Pušća dana 28. kolovoza 2017. godine, donijela je Odluku o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola i studenata za školsku/akademsku 2017./2018. godinu.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak za subvenciju prijevoza za učenike srednjih škola i studenata s prebivalištem na području Općine Pušća.
Općina Pušća subvencionirati će 25 % troškova prijevoza učenicima srednjih škola s područja Općine Pušća za školsku godinu 2017./2018., koji pohađaju 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole i to od mjesta prebivališta do Zaprešića, a subvencioniranje se odnosi na razdoblje od 01.09.2017. do 30.06.2018. godine (izuzev učenika upućenih na obveznu učeničku praksu do 31.07.2018. godine).

OPŠIRNIJE/ODLUKA

led tucaŽupan Zagrebačke županije donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode na području Grada Zaprešića i Općina Luka, Pušća i Jakovlje nastalu uslijed olujnog nevremena i tuče dana 10. i 11. kolovoza 2017. godine, kojima su na navedenom prostoru nanesene materijalne štete na građevinskim objektima, poljoprivrednim kulturama i infrastrukturi.

pdf OPŠIRNIJE / ODLUKA

led tucaSukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97, 174/04 i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci Župana od 17.08.2017. o proglašenju elementarne nepogode uslijed olujnog nevremena i tuče, obavještavamo mještane o postupku podnošenja Prijava štete od elementarne nepogode.

pdfOPŠIRNIJE...

wordOBRAZAC PRIJAVE

zgrada opcineOpćina Pušća objavila je Javni natječaj za imenovanje komunalnog izvidnika - domara u Općini Pušća – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz probni radi od 3 (tri) mjeseca, s punim radnim vremenom – 8 (osam) sati dnevno, objavljen u Narodnim novinama broj 77 od 04. kolovoza 2017. godine.

Opis poslova: Provođenje svih potrebnih mjera radi dosljedne primjene odredaba odluke Općine Pušća o komunalnom redu; predlaganje pokretanja prekršajnog postupka; obavljanje poslova na održavanju i uređenju javnih površina, mjesnog groblja, okoliša zgrade Općine Pušća, trga i pješačkih staza, zelenih površina, parkova, osim površina javnih cesta; nadziranje reda na mjesnom groblju; otvaranje i zatvaranje zgrade Općine Pušća i ostalih poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Pušća za potrebe održavanja sastanaka općinskih tijela i/ili udruga s poslovnim sjedištem na području Općine Pušća, te odgovornost za imovinu i pripadajući inventar za vrijeme korištenja istih od strane trećih osoba; skrb o tehničkoj ispravnosti jednostavnih sprava i uređaja (brava, prekidača, utičnica, vrata i sl.); obavljanje drugih poslova po nalogu pročelnika jedinstvenog upravnog odjela i/ili neposredno nadređenog službenika;

pdfOPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...