billboard 04

Obavijest vinogradarima

24.8.2015.

Prema važečim propisima vinogradari koji prodaju grožđe dužni su se prije berbe grožđa odnosno prodaje, javiti u regionalni ured Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Agencija će im na njihov zahtjev izdati tkz. Prateće dokumente. Vinogradar zadužuje onoliko pratećih dokumenata koliko procjeni da će imati kupaca. Svakom kupcu grožđa, vinogradar ispisuje prateći dokument u 3 primjerka: jedan primjerak daje kupcu, drugi zadržava, a treći vraća u Agenciju za plaćanja.

Prateći dokumenti su označeni referentnim brojevima i koliko dokumenata vinogradar zaduži toliko će ih morati i vratiti.

Prateće dokumente u Agenciji može zatražiti isključivo nositelj OPG – a ili njegov opunomoćenik koji mora imati ovjerenu punomoć kod javnog bilježnika.
Prateće dokumente Agencija ne naplaćuje.

3

 

Projektom uređenja središta Donje Pušće obuhvaćen je prostor između Kumrovečke ceste na sjeveru i osnovne škole na jugu, te između zgrada mjesnog doma i ambulante na zapadu i dvorišta obiteljskih kuća u Zagorskoj ulici na istoku.

p

 

Osnovna namjera osnivanja i razvoja Zone mješovite namjene na području Općine Pušća jest poticanje razvoja poduzetništva, kao pokretačke snage lokalnog i regionalnog održivog gospodarskog razvoja, s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata na području općine i poboljšanja njihovih poslovnih rezultata, povećanja konkurentnosti poduzetnika, porasta zaposlenosti, te povećanja udjela proizvodnje u ukupnom gospodarstvu Općine Pušća.

vrtic nova fotografija

Tijekom posljednje tri godine Općina Pušća je osigurala značajna sredstva za sanaciju zgrade stare škole koja je prenamijenjena u dječji vrtić, opremljen prema najsuvremenijim pedagoškim standardima. Vodeći se smjernicama i principima održive gradnje koja ima za cilj povećanje energetske učinkovitosti objekata, radovi na prenamjeni zgrade stare škole u novi dječji vrtić izvedeni su sukladno visokim energetsko - ekološkim standardima.

Otvorenjem novog dječjeg vrtića, postojeći dječji vrtić se prestao koristiti. Predmetna zgrada starog vrtića je smještena na adresi Kumrovečka cesta 98, u naselju Donja Pušća. Površina građevine iznosi 280,51 m2, a sastoji se od prizemlja, potkrovlja i natkrivene terase koja je namijenjena boravku djece na otvorenom. U neposrednoj blizini građevine nalazi se zajedničko dječje igralište i park.

Sukladno definiranim potrebama, pokrenuta je inicijativa da se prenamjenom zgrade starog dječjeg vrtića osigura prostor za dječji vrtić za djecu s posebnim potrebama s područja cijele Zagrebačke županije. Naime, prema podacima Udruge Roda, u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji se godišnje rodi 1300 djece s posebnim potrebama (točnih podataka nema jer ne postoji jedinstveni registar), a mnoge ustanove predškolskog odgoja zbog nedostatka adekvatnog prostora i obučenog osoblja nisu u mogućnosti prihvatiti djecu s posebnim potrebama u svoje programe. Sve navedeno potaklo je Općinu Pušća da u što skorijem roku iznađe financijska sredstva potrebna za kompletnu realizaciju ovoga projekta, kako bi se prostor vrtića za djecu s posebnim potrebama adaptirao te stavio u funkciju.

S obzirom na nedostatak potrebnih kapaciteta za predškolski odgoj djece s posebnim potrebama na području cijele Zagrebačke županije, Općina Pušća planira što skoriju realizaciju navedenog projekta te su već ostvareni kontakti s jedinicama lokalne samouprave s područja županije koje subvencioniraju programe djece s posebnim potrebama. Sukladno predviđenim potrebama, u okviru vrtića planirano je ustrojavanje dvije do tri nove skupine s posebnim programom odgoja, obrazovanja i njege djece s posebnim potrebama predškolske dobi.

 

pdf  UPORABNA DOZVOLA

 

 

 

 

 

 

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...