billboard 04

20170721 123310Na ovogodišnjem, jedanaestom po redu međunarodnom festivalu folklora pod nazivom „Ohrid – city of light“ u organizaciji FA i EAFF, uz Hrvatsku predstavile su se i druge države: Rumunjska, Ukrajina, Bugarska, Belgija, Srbija… U dvije večeri festivala grad Ohrid preplavila je rijeka folkloraša, plesača, pjevača i tamburaša.

Kud „Pušća“ predstavio se s dvije koreografije „Pjesme i plesovi pušćajnske fare Sv. Jurja“, koreograf Ivica Ivanković i „Grad se beli“ – pjesme i plesovi Međimurja, koreograf Goran Knežević. Pod vodstvom stručnog voditelja plesa Ivana Filipovića, plesači Kud-a Pušća postižu zavidne rezultate. Na ovogodišnjem festivalu bili smo jedino društvo koje je pjevalo i plesalo uz živu glazbu, odnosno uz pratnju naših tamburaša. U mimohodu koji prethodi festivalu isticali smo se veselom pjesmom i glazbom. Mnogi prolaznici zastajali su u želji za fotografiranjem s članovima našeg društva. Nekoliko ih je i zapjevalo prisjetivši se tako svoje domovine Hrvatske.

pne logoPorez na nekretnine uveden je odlukom Hrvatskog sabora iz prosinca 2016., kojom je donijet Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16). Odredbe o porezu na nekretnine stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine, a za njegovu provedbu zaduženi su svi gradovi i općine, pa tako i Općina Pušća
Što se smatra nekretninom?
Nekretninom se smatra – kao predmetom oporezivanja:
- stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje,
- poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
- garažni prostor,
- drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/ prostorije, ostave, spremišta, ljetne kuhinje, zimski vrtovi)
- ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene (zapušteni hoteli, izgrađeni objekti bez poslovanja),

voda upozorenjeTemeljem dojava i upita građana o istinitosti da voda sa izvora Stalnjak u Pušćanskoj Dubravi nije za ljudsku potrošnju Općina Pušća u suradnji sa poduzećem Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. izvršila je uzorkovanje vode na gore navedenom izvoru te je uzorak dostavljen u Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

Analizom Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar je potvrđeno da voda sa izvora Stalnjak nije za piće. U vodi je pronađena velika količina koliformnih bakterija opasnih za zdravlje. Ove bakterije se vrlo brzo razmnožavaju, a posebno je opasno ukoliko se voda sa izvora ne konzumira odmah nego tek nakon nekoliko dana.

Kako bi se spriječila konzumacija vode s izvora načelnica Općine Pušća, gđa. Anđela Cirkveni je postavila šljunčanu barikadu na cesti koja vodi na izvor, no već nakon nekoliko sati poslije šljunak je ukraden te je postavljena betonska barikada.

Izvor će biti zatvoren do daljnjega, a narednih dana kontinuirano će se provoditi analize.

sprijecimo pozareKako bi se izbjegli požari koji svake godine unište hektare priobalnih područja, nerijetko ugrozivši stanovništvo i objekte, Ministarstvo unutarnjih poslova podsjeća građane da je od 1. lipnja do 31. listopada, u vrijeme kada se proglašava opasnost od požara, zabranjeno svako loženje vatre na otvorenom prostoru.

Podsjećaju u policiji, u iznimnim situacijama, vatrogasna postrojba može odobriti paljenje vatre na otvorenom prostoru, ali uz organizirano vatrogasno dežurstvo.

Ukoliko se utvrdi da paljenje, odnosno loženje vatre nije prijavljeno, protiv počinitelja se izdaje prekršajni nalog. Predviđene se novčane kreću od 500 do 1.000 kuna, za fizičku osobu, odnosno 2000 kuna do 10.000 kuna za pravnu osobu, odnosno 1000 do 5.000 kuna za fizičku osobu obrtnika. Uz spomenute novčane kazne, Zakon o zaštiti od požara također propisuje oštre kazne za osobe koje izazovu požare.

Građaninu koji izazove požar prijeti kazna od od 15.000 do 150.000 kn ili kazna zatvora do 60 dana, a za slučaj izazivanja požara iz nehaja novčana kazna dvije do 15.000 kuna.

zgrada opcinePlan gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje od 2017. - 2022. godine temelji se na ciljevima Zakona o održivom gospodarenju otpadom sukladno kojem se gospodarenje otpadom mora provoditi na način da se ne dovede u opasnost ljudsko zdravlje i okoliš, a načela održivosti osobito moraju biti usmjerena na: očuvanje prirodnih resursa, sprječavanje od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanje biološke raznolikosti, sprječavanje značajnijeg narušavanja izgleda mjesta, krajolika i/ili kulturnog dobra.

Ovaj Plan izrađen je u skladu sa odredbama članka 17. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) kojim su preneseni zahtjevi članka 28. Okvirne direktive o otpadu. Sastavno na viziju i ciljeve gospodarenja otpadom u RH do 2025. godine, definirane Strategijom gospodarenja otpadom (NN 130/05) i važeće nacionalne propise Plan ima za zadatak uspostavu cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom, koji će se ostvariti provedbom aktivnosti sanacije i zatvaranja postojećih neusklađenih odlagališta otpada, divljih odlagališta, crnih točaka te unaprjeđenjem sustava odvojenog sakupljanja i obrade otpada.

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...