billboard 04

Javni poziv - Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

zgrada opcineNa temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) načelnica Općine Pušća objavila je Javni poziv (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste) kojim Zemljomjerstvo d.o.o. iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14 kao izvođač geodetskih radova, te OPĆINA PUŠĆA kao nositelj prava na nerazvrstanoj cesti – Bregovljanska cesta (od Kumrovečke ceste do Jurjevske ulice) poziva nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, na utvrđivanje međa u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarski operat i zemljišne knjige.

Nerazvrstana cesta: Bregovljanska cesta u Donjoj Pušći
Oznaka ceste: kat.čest.3966, dio3959/3, 4066, K.O.Pušća

Predstavnici nositelja prava (Općina Pušća) na nerazvrstanoj cesti – Bregovljanska cesta (Donja Pušća), su pokazali granice zemljišta potrebnog za definiranje prometnice sa pripadajućim dijelovima (bankina, odvodnja i sl.), te uz stručnu pomoć ovlaštenog društva Zemljomjerstvo d.o.o. iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14 (ovlašteni inženjer geodezije Goran Matić mag.ing.geod. et geoinf.) je napravljeno Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne prometnice tijekom studenog 2016.godine. Snimanjem je obuhvaćeno izvedeni vozni trak, nasipi, usjeci, odvodni cestovni jarci i ostali dijelovi koji čine prometnicu, te granice katastarskih čestica uz prometnicu.Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 22.11.2016. u vremenu od 10.00 sati do 12.00 sati u prostorijama geodetske poslovnice Zemljomjerstvo d.o.o., Zaprešić, Mihovila Krušlina 14.

pdfJAVNI POZIV

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...