billboard 04

Obavijest građanima o porezu na nekretnine

pne logoPorez na nekretnine uveden je odlukom Hrvatskog sabora iz prosinca 2016., kojom je donijet Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16). Odredbe o porezu na nekretnine stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine, a za njegovu provedbu zaduženi su svi gradovi i općine, pa tako i Općina Pušća
Što se smatra nekretninom?
Nekretninom se smatra – kao predmetom oporezivanja:
- stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje,
- poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
- garažni prostor,
- drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/ prostorije, ostave, spremišta, ljetne kuhinje, zimski vrtovi)
- ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene (zapušteni hoteli, izgrađeni objekti bez poslovanja),


- građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
- neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja i ako su protekle dvije godine od pravomoćnosti građevinske dozvole ili drugog akta za građenje ili od dana izdavanja potvrde glavnog projekta

Znači li to da ću plaćati dva davanja – komunalnu naknadu i porez na nekretnine?
Ne. Porez na nekretnine će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu, porez na kuće za odmor i spomeničku rentu, time da porez na nekretnine korigira komunalnu naknadu s dva faktora – koeficijentom dobi i koeficijentom stanja.

Što je to koeficijent dobi?
Koeficijent dobi ovisi o godini izgradnje te se utvrđuje za razdoblje građenja:
1. do 1940. godine;
2. od 1941. do 1970. godine;
3. od 1971. do 1987. godine;
4. od 1988. do 2005. godine;
5. od 2006. godine nadalje.
Ukoliko je na objektima izvedena rekonstrukcija sukladno propisima o gradnji, koeficijent dobi utvrđuje se prema razdoblju rekonstrukcije. Pritom je rekonstrukcija građevine izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine.

Što je to koeficijent stanja?
Koeficijent stanja utvrđuje se za:
1. prostore koji zbog oštećenja ili nedostataka pojedinih dijelova nisu prikladni za uporabu sukladno svojoj namjeni;
2. prostore koji su prikladni za uporabu sukladno svojoj namjeni;
3. prostore koji su prikladni za uporabu sukladno svojoj namjeni i raspolažu dodatnim sadržajima (bazen, sportski tereni, saune i sl.)

Što ja trebam napraviti i čemu služe obrasci uz ovaj dopis?
Obrasci u prilogu služe za unos podataka prema kojima se formira baza Poreza na nekretnine te Vas molimo da ih popunite, a osobito podatke koji se odnose na koeficijent stanja i koeficijent dobi.
Za svaku je nekretninu potrebno ispuniti posebnu prijavu i to obrazac prema namjeni te nekretnine (stambeni prostor, poslovni prostor i neizgrađeno građevinsko zemljište).
Ukoliko se nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi. Također je vrlo bitno utvrditi vlasničke udjele na nekretnini tako da ukoliko na jednoj nekretnini ima više suvlasničkih dijelova, svaki suvlasnik treba popuniti obrazac za svoj suvlasnički dio.

Što ako ne pošaljem tražene podatke?
U tom će se slučaju porezna obveza utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina, ali s najvišim koeficijentom za stanje i za dob nekretnine, zbog čega će Vam se obračunati najveći iznos poreza za Vašu nekretninu.

Što ako krivo navedem podatke?
Jedinstveni upravni odjel napravit će provjeru podataka koje nam pošaljete. Na temelju dostavljenih podataka evidentirati ćemo i u sustav unijeti sve podatke te kasnije izvidom na terenu provjeriti ispravnost informacija. Svojim potpisom, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, jamčite za istinitost i točnost svih podataka koji su navedeni u zahtjevu.

U kojem roku trebam dostaviti tražene podatke?
Najbolje je da odmah ispunite obrasce i pošaljete nam ih poštom, elektronskom poštom ili nam ih osobno dostavite. Na kraju dopisa nalaze se adrese i detaljnije upute o tome kako nam možete dostaviti ove obrasce. Krajnji rok za dostavu podataka je 30. rujna 2017.

Kada i kako ću dobivati račune temeljem novog poreza na nekretnine?
Rješenje o porezu na nekretninu primit ćete najkasnije do 31. ožujka sljedeće godine. Uz to rješenje bit će priložene i uplatnice.

Kome da se obratim za pomoć kod popunjavanja obrazaca?
Za pomoć pri popunjavanju obrasca slobodno se obratite na broj telefona: 01 3310 055.
Popunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti na jedan od načina koji Vam najviše odgovara:
1. putem pošte na adresu: OPĆINA PUŠĆA, Kumrovečka 109, 10294 Donja Pušća
2. osobno dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća
3. putem elektronske pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

word  Stambeni prostor obrazac

word  Poslovni prostor obrazac

word  Neizgrađeno građevinsko zemljište obrazac

APLIKACIJA - PRIJAVA

pne logo

 

 

 

 

 

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...