billboard 04

Udruge

Još su stari Grci i Rimljani poznavali institucije civilnog društva, a tada je civilno društvo predstavljalo društvo u kojem su aktivni građani sudjelovali u oblikovanju politike.

U suvremenom svijetu civilno društvo predstavljaju građani koji se aktivno upliću u sve sfere društvenog djelovanja te ono kao takvo igra važnu ulogu osobito u zemljama mlade demokracije. Organizacije civilnog društva zapravo surađuju s vladom i u idealnim uvjetima postižu da ona odgovorno ispunjava svoja obećanja.

 

Jedno od važnih načela na kojima se temelje suvremena društva je načelo supsidijarnosti. Načelo supsidijarnosti vežemo uz civilno društvo upravo zbog osnovnog značenja tog pojma, a to je da se aktualni problemi trebaju rješavati tamo gdje nastaju, na najnižoj razini, a tek ako ta niža socijalna jedinica nije u mogućnosti sa svojim resursima riješiti problem, onda se obraća većoj distanci. Osnovna jedinica bio bi pojedinac,a on se pri rješavanju svojih problema referira na svoju užu socijalnu okolicu, te udružuje s drugim građanima sličnih ili istih interesa. Tako dolazimo do pojma civilnog društva ili civilne participacije u javnim aktivnostima koje razdvajamo od političke participacije. Dva osnovna organizacijska oblika civilnog društva su zaklade i udruge.

Danas u Republici Hrvatskoj djeluje više od 29.000 registriranih udruga, od kojih je najveći broj vezan uz velike gradove. Općina Pušća može se podičiti s udrugama koje na različitim domenama djelovanja kontinuirano rade na unaprijeđenju kvalitete života na području općine. U pitanju je ukupno 23 udruge od kojih izdvajamo:

- KUD "Pušća"

- NK "Pušća"

- Udruga građana "Brlekov Breg"

- DVD "Marija Magdalena"

- Judo klub "Panda" Pušća

- Taekwondo klub „Plamen“ Pušća

- Udruga prijatelja umjetnosti

- Udruga "Branitelji Hrvatske" Pušća

- Udruga žena "Pušća"

- Udruga umirovljenika "Pušća"

- Oldtimer Klub "Pušća"

 

 

 

digitalna pristupacnost2

logo popis stanovnistva

logo za web

prava novorodeno dijete

pum2021 naslovnica

film pusca link

baner biciklisticko pjesacka staza 1

informativna ploca 7.2.2 opcina pusca 1

eu info zgbz

zapresic doo logo

ucenjem do posla baner

lag sava jpgpusca in 2

covid 19

os pusca predstavljanje projekta

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...