billboard 04

izbori lokalni 2021. logo

 

KONAČNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2021.

pdfKonačni rezultati lokalnih izbora 2021.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTATI DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PUŠĆA PROVEDENOG 30. SVIBNJA 2021.

pdfREZULTATI DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PUŠĆA PROVEDENOG 30. SVIBNJA 2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOKALNI IZBORI 2021. - REZULTATI

 

pdfREZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA

pdfREZULTATI IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA

pdfODLUKA O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


pdfRJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE PUŠĆA

 

pdfRješenje o imenovanju biračkog odbora na području Općine Pušća

 

pdfOdluka o obvezi rada službenika Zagrebačke županije izvan redovnog radnog vremena radi izdavanja potvrda za glasovanje na lokalnim izborima dana 16. svibnja 2021. godine

 

pdfRješenje o izmjeni Rješenja o određivanju biračkih mjesta na području Općine Pušća

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Objava pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova općinskog vijeća i pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika

pdfPRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUŠĆA

pdfPRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PUŠĆA

pdfZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUŠĆA

pdfZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PUŠĆA

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Objava biračima

- Priprema registra birača za održavanje lokalnih izbora

- Obavijest biračima

- Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Pušća

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Obavijest o izdavanju potvrde/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja na Lokalnim izborima 2021. godine:

Na linku na stranicu Ministarstva pravosuđa i uprave

https://mpu.gov.hr/izdavanje-potvrda-uvjerenja-iz-kaznene-evidencije-u-postupku-kandidiranja/25001

se nalaze detaljne upute o izdavanju potvrde/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja na Lokalnim izborima 2021. godine.

Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je sudskih i upravnih pristojbi.“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

sv.florijanSvim vatrogascima i mještanima Općine Pušća čestitamo Dan Sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca i zaštitnika Općine Pušća!

skolaUčenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola te učenici završnih razreda srednjih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija od 12. do 16. travnja 2021. nastavu će pohađati uživo, dok će učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola te ostalih razreda srednjih škola nastavu pohađati na daljinu. Praktična nastava i vježbe u srednjoškolskim ustanovama u istom vremenskom razdoblju odvijat će se uživo – stoji u odluci župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića.

Odluka o organizaciji nastave za osnovne i srednje škole kojima je osnivač Zagrebačka županija donesena je na preporuku Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju.

OPŠIRNIJE...

cjevovodZbog dojave kvara na opskrbnom cjevovodu u Celinama, Maršala Tita 35, djelatnici su hitno poslani na sanaciju kvara te će biti obustava opskrbe vode za dijelove naselja:

Općina Pušća - Marija Magdalena
Gornja Pušća
Hruševec Pušćanski

Na navedenom području kružit će cisterna sa pitkom vodom.
Ukoliko neće biti dodatnih poteškoća normalizacija opskrbe vodom očekuje se za 3-4 sata.

Vlatka Ružđak ing.građ.
Pomoćnik voditelja RJ Vodoopskrba
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

dnd puscaZagreb, 28. travnja 2021. Ukupno 100 djece te 15 koordinatora iz škola i volontera iz društava „Naša djeca“ iz Gospića, Slatine i Zaboka sudjelovalo je u dvogodišnjem projektu “Odgoj za volontiranje i održivi razvoj u školama Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske i njihovih partnera.


Na završnoj tribini projekta održanoj jučer u Zagrebu, istaknuta je važnost edukacije učitelja, nastavnika i volontera iz udruga civilnog društva koji rade s djecom o temama održivog razvoja, volontiranja i dječje participacije.

“U pripremi projekta, primijetili smo da se nedovoljno poznaje koncept održivog razvoja kod nastavnika i samih učenika. Zato nam drago da je ovaj projekt proširio znanja nastavnika i djece o održivom razvoju koji ne brine samo o okolišu već o održivom planetu i čovječanstvu, gdje je sve međusobno povezano. O društvu pravde, slobode, sigurnosti, zdravlja, inovacija, ravnopravnosti, solidarnosti i očuvanja prirodnih resursa. Zato je vrlo važno djecu poučavati i odgajati za volontiranje i zapaliti u njima iskru za volontiranje, a koje je direktno povezano s edukacijom o dječjim pravima i održivom razvoju”, rekla je voditeljica projekta, Snježana Krpes, glavna tajnica Saveza DND-a, govoreći o društvenom utjecaju projekta.

5U općini Pušća otvoren je Poslovni edukatorijum. Nekada derutni podrum u zgradi Općine nakon cjelovitog uređenja vrijednog 1,3 milijuna kuna postao je multifunkcionalni centar za održavanje sastanaka, seminara, kulturnih, zabavnih i edukativnih sadržaja za sve generacije Pušćana.

-Zagrebačka županija s velikom zadovoljstvom podržala je ovaj projekt sa 450.000 kuna – rekao je župan Stjepan Kožić prilikom obilaska podsjetivši kako je Županija sufinancirala i obnovu fasade općinske zgrade.

-Ova zgrada i novouređeni podrum izgledaju kao novi, a sagrađeni su davne 1913. godine – kazao je Kožić te pohvalio proaktivnost načelnice Anđele Cirkveni koja se redovito javlja na sve dostupne županijske natječaje, ali i povlači europska sredstva.

Načelnica Općine Anđela Cirkveni naglasila je kako je posebice veseli jer će prostor koristiti mladi koji će u edukatoriju moći usavršavati strane jezike, a stariji informatičke vještine.

Načelnica Cirkveni je naglasila kako je općina jedno veliko gradilište, ali da je za sve stanovnike najveća radost radovi na rekonstrukciji i dogradnji škole i dvorane. Radi se o investiciji vrijednoj 13,9 milijuna kuna koju u cijelosti financira Zagrebačka županija, a koja će biti gotova u studenom ove godine.

 

 

bicikl staza

 

 

Projekt biciklističko pješačke staze uz potok Lužnicu realizira se na južnom dijelu Općine Pušća, a obuhvaća izgradnju nove biciklističko pješačke staze kao i njezino opremanje. Dionica predmetnog zahvata povezuje općinu Pušća s gradom Zaprešićem što pridonosi povezivanju biciklističkih infrastruktura u smislenu cjelinu na razini urbane aglomeracije (UA) Zagreb i razvoju i unapređenju prometnih sustava prihvatljivih za okoliš te objedinjuje održivost, dostupnost i socijalnu uključenost kroz podizanje razine kvalitete prometnih usluga i usklađivanje prometnih potreba.

Biciklističko pješačka staza dužine cca 5,8 km nalazi se uz potok Lužnicu te prati njegovu trasu. Projekt je usklađen sa Strategijom prometnog razvoja RH 2017.-2030., odnosno mjerama G.4. Povećanje
intermodalnosti u putničkom prometu i razvoj intermodalnih putničkih čvorišta i G.12. Smanjenje negativnih ekoloških utjecaja prometa jer izgradnjom biciklističke staze doprinosi ostvarenju navedenih mjera potičući upotrebu javnog prijevoza i bicikla kao prijevoznog sredstva u dnevnim migracijama.

Navedena staza je nastavak na već izgrađenu biciklističko pješačku stazu kroz grad Zaprešić koja je također smještena uz potok što dokazuje usklađenost biciklističke infrastrukture s postojećom mrežom biciklističke infrastrukture te uspostavlja nužnu "nepostojeću kariku" u postojećoj mreži staza i time omogućava kontinuitet biciklističkog putovanja. Na ovaj način predviđena dionica povezuje mjesta u UA Zagreb u smislenu cjelinu jer omogućava povezivanje s postojećom biciklističko pješačkom infrastrukturom.

Biciklističko pješačka staza izvodi se u profilu širine 3,00 m, čime je omogućen dvosmjerni promet biciklista i pješaka na stazi. Budući da u navedenom kraju ne postoji prometna površina koja bi bila alternativni koridor za odvijanje kolnog i pješačkog prometa te za polaganje komunalnih instalacija, planirana staza zadovoljava i specifične zahtjeve: minimalne tehničke uvjete za kretanje interventnih vozila i vozila komunalnih tvrtki za potrebe održavanja. Osim izgradnje i opremanja biciklističko pješačke staze u okviru projekta uređenja, planira se i dodatno opremanje tog dijela staze u vidu postavljanja dvije pametne klupe, klupa za odmor, stalaka za parkiranje bicikla te jedne dvostrane reklamne vitrine sa ucrtanim biciklističkim rutama na području Zaprešića i općine Pušća te svim servisnim informacijama za bicikliste u svrhu sigurnije i kvalitetnije upotrebe biciklističko pješačke staze.

Na dijelovima staze postavit će se klupe i koševi za otpatke. Predmetni projekt pokazuje opravdanost izgradnje jer osigurava kontinuitet veza na početku i kraju staze jer se nadovezuje na postojeću biciklističko pješačku stazu. Staza vodi do autobusnog okretišta ZET-a u Ulici Zelengaj (početak staze) i u nastavku se spaja na postojeću biciklističko pješačku stazu do željezničke stanice Novi Dvori HŽ, iz čega je vidljivo da da je predložena dionica povezana s postojećom mrežom biciklističko pješačke infrastrukture te da je projekt integriran s predviđenim prometnim sustavima i prometnom infrastrukturom navedenog područja te doprinosi specifičnom cilju 7ii2 OPKK a to je povećanje broja putnika u javnom gradskom prijevozu. Planirana dionica omogućuje povezivanje s postojećim sustavom javnog prijevoza jer se nadovezuje na već spomenuto autobusno okretište i željezničku stanicu.

Specifični nedostatak biciklističke infrastrukture na predmetnom području znači smanjenu sigurnost prometovanja biciklista, obzirom da trenutna biciklistička infrastruktura omogućava samo djelomično prometovanje na relevantnom migracijskom području. Izgradnja nove dionice će doprinijeti rješavanju navedenog problema i omogućiti sigurnost biciklistima u prometu od općine Pušća do grada Zaprešića. Predmetni projekt integriran je s postojećim projektom regionalnog razvoja, odnosno projektom Forest ride - izgradnjom biciklističko pješačke staze na području grada Zaprešića. U cilju ostvarenja smanjenja prometnog sustava sa štetnom emisijom CO2, svaki poticaj korištenja alternativnih prijevoznih sredstava predstavlja uspjeh i ostvarenje cilja.

Treba dodati kako je predmetni zahvat dio sveukupne cikloturističke rute u općini Pušća, odnosno Rute 1: Marija Gorica - Brdovec - Pušća - Marija Gorica - Brdovec - Pušća, i Rute 2: Kupljenovo - Luka - Dubravica - Marija Gorica - Pušća. Cijela mreža biciklističkih staza i biciklističkih ruta kroz općinu Pušća ucrtana je u kartama koje su na stranicama Turističke zajednice Zagrebačke županije.

 

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja biciklističko pješačke staze uz potok Lužnica
KORISNIK: Općina Pušća
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 8.511.543,00 kuna
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 7.234.811,55 kuna
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.04.2021. - 01.04.2023.
PARTNER NA PROJEKTU: Grad Zaprešić

 

eu vidljivost

footer logo 43x

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Općine Pušća.

Više informacija o fondovima EU: www.strukturnifondovi.hr

 

 

 

 

baner biciklisticko pjesacka staza 1

 

 

 

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...