billboard 04

cjevovodZbog dojave kvara na opskrbnom cjevovodu u Celinama, Maršala Tita 35, djelatnici su hitno poslani na sanaciju kvara te će biti obustava opskrbe vode za dijelove naselja:

Općina Pušća - Marija Magdalena
Gornja Pušća
Hruševec Pušćanski

Na navedenom području kružit će cisterna sa pitkom vodom.
Ukoliko neće biti dodatnih poteškoća normalizacija opskrbe vodom očekuje se za 3-4 sata.

Vlatka Ružđak ing.građ.
Pomoćnik voditelja RJ Vodoopskrba
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

 

 

bicikl staza

 

 

Projekt biciklističko pješačke staze uz potok Lužnicu realizira se na južnom dijelu Općine Pušća, a obuhvaća izgradnju nove biciklističko pješačke staze kao i njezino opremanje. Dionica predmetnog zahvata povezuje općinu Pušća s gradom Zaprešićem što pridonosi povezivanju biciklističkih infrastruktura u smislenu cjelinu na razini urbane aglomeracije (UA) Zagreb i razvoju i unapređenju prometnih sustava prihvatljivih za okoliš te objedinjuje održivost, dostupnost i socijalnu uključenost kroz podizanje razine kvalitete prometnih usluga i usklađivanje prometnih potreba.

Biciklističko pješačka staza dužine cca 5,8 km nalazi se uz potok Lužnicu te prati njegovu trasu. Projekt je usklađen sa Strategijom prometnog razvoja RH 2017.-2030., odnosno mjerama G.4. Povećanje
intermodalnosti u putničkom prometu i razvoj intermodalnih putničkih čvorišta i G.12. Smanjenje negativnih ekoloških utjecaja prometa jer izgradnjom biciklističke staze doprinosi ostvarenju navedenih mjera potičući upotrebu javnog prijevoza i bicikla kao prijevoznog sredstva u dnevnim migracijama.

Navedena staza je nastavak na već izgrađenu biciklističko pješačku stazu kroz grad Zaprešić koja je također smještena uz potok što dokazuje usklađenost biciklističke infrastrukture s postojećom mrežom biciklističke infrastrukture te uspostavlja nužnu "nepostojeću kariku" u postojećoj mreži staza i time omogućava kontinuitet biciklističkog putovanja. Na ovaj način predviđena dionica povezuje mjesta u UA Zagreb u smislenu cjelinu jer omogućava povezivanje s postojećom biciklističko pješačkom infrastrukturom.

Biciklističko pješačka staza izvodi se u profilu širine 3,00 m, čime je omogućen dvosmjerni promet biciklista i pješaka na stazi. Budući da u navedenom kraju ne postoji prometna površina koja bi bila alternativni koridor za odvijanje kolnog i pješačkog prometa te za polaganje komunalnih instalacija, planirana staza zadovoljava i specifične zahtjeve: minimalne tehničke uvjete za kretanje interventnih vozila i vozila komunalnih tvrtki za potrebe održavanja. Osim izgradnje i opremanja biciklističko pješačke staze u okviru projekta uređenja, planira se i dodatno opremanje tog dijela staze u vidu postavljanja dvije pametne klupe, klupa za odmor, stalaka za parkiranje bicikla te jedne dvostrane reklamne vitrine sa ucrtanim biciklističkim rutama na području Zaprešića i općine Pušća te svim servisnim informacijama za bicikliste u svrhu sigurnije i kvalitetnije upotrebe biciklističko pješačke staze.

Na dijelovima staze postavit će se klupe i koševi za otpatke. Predmetni projekt pokazuje opravdanost izgradnje jer osigurava kontinuitet veza na početku i kraju staze jer se nadovezuje na postojeću biciklističko pješačku stazu. Staza vodi do autobusnog okretišta ZET-a u Ulici Zelengaj (početak staze) i u nastavku se spaja na postojeću biciklističko pješačku stazu do željezničke stanice Novi Dvori HŽ, iz čega je vidljivo da da je predložena dionica povezana s postojećom mrežom biciklističko pješačke infrastrukture te da je projekt integriran s predviđenim prometnim sustavima i prometnom infrastrukturom navedenog područja te doprinosi specifičnom cilju 7ii2 OPKK a to je povećanje broja putnika u javnom gradskom prijevozu. Planirana dionica omogućuje povezivanje s postojećim sustavom javnog prijevoza jer se nadovezuje na već spomenuto autobusno okretište i željezničku stanicu.

Specifični nedostatak biciklističke infrastrukture na predmetnom području znači smanjenu sigurnost prometovanja biciklista, obzirom da trenutna biciklistička infrastruktura omogućava samo djelomično prometovanje na relevantnom migracijskom području. Izgradnja nove dionice će doprinijeti rješavanju navedenog problema i omogućiti sigurnost biciklistima u prometu od općine Pušća do grada Zaprešića. Predmetni projekt integriran je s postojećim projektom regionalnog razvoja, odnosno projektom Forest ride - izgradnjom biciklističko pješačke staze na području grada Zaprešića. U cilju ostvarenja smanjenja prometnog sustava sa štetnom emisijom CO2, svaki poticaj korištenja alternativnih prijevoznih sredstava predstavlja uspjeh i ostvarenje cilja.

Treba dodati kako je predmetni zahvat dio sveukupne cikloturističke rute u općini Pušća, odnosno Rute 1: Marija Gorica - Brdovec - Pušća - Marija Gorica - Brdovec - Pušća, i Rute 2: Kupljenovo - Luka - Dubravica - Marija Gorica - Pušća. Cijela mreža biciklističkih staza i biciklističkih ruta kroz općinu Pušća ucrtana je u kartama koje su na stranicama Turističke zajednice Zagrebačke županije.

 

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja biciklističko pješačke staze uz potok Lužnica
KORISNIK: Općina Pušća
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 8.511.543,00 kuna
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 7.234.811,55 kuna
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.04.2021. - 01.04.2023.
PARTNER NA PROJEKTU: Grad Zaprešić

 

eu vidljivost

footer logo 43x

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Općine Pušća.

Više informacija o fondovima EU: www.strukturnifondovi.hr

 

 

 

 

baner biciklisticko pjesacka staza 1

 

 

 

MUP akcija 1Policijski službenici PP Zaprešić, dana 17. i 18. ožujka 2021. godine u vremenskom razdoblju od 08:00 do 13:00 sati, u sklopu akcije "MANJE ORUŽJA; MANJE TRAGEDIJA", provodit će prikupljanje oružja na području Općine Pušća koji mještani ilegalno posjeduju i to na adresi:

DRUŠTVENI DOM PUŠĆA
Kumrovečka 107, Donja Pušća.

Mještani mogu donijeti i bez ikakvih sankcija predati svo oružje koje ilegalno posjeduju

 

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se Javni poziv.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena cesta I ZAGREBAČKI ODVOJAK u naselju Hruševec Pušćanski na kat.čest.3662/4, 3707/6, 3715/5, 3808/3, 3810 K.O.Pušća, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

pdfOPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

1615206566821Povodom Dana žena načelnica gđa. Anđela Cirkveni i vijećnik g. Anđelko Mihok obišli su tri staračka doma na području Općine Pušća: Zlatno doba dom za starije i nemoćne, Dom za starije i nemoćne Sveti Juraj i obiteljski dom Gorupec.

Tom prigodom razveselili su štićenice i djelatnice domova sa košarama punim karanfila, voća i čokolada. Posjete je popratila i TV Zapad.

 

uskrs paketiVeć tradicionalno i ove godine Općina Pušća će darovati svoje umirovljenike. Naime, sukladno Programu društvenih djelatnosti Općine Pušća za 2021. godinu, Općina će darovati uskrsnim paketima umirovljenike, čija mirovina ne prelazi 2.000,00 kuna, te korisnike socijalne pomoći.

Podjela paketa biti će upriličena 31. ožujka i 01. travnja 2021. godine od 09.00 do 12.00 sati u prostorijama Općine Pušća.

Osobe koje imaju pravo na uskrsne pakete trebaju sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i odrezak od mirovine, kao i rješenje Centra za socijalnu skrb.

158355249 2342715129205764 8921546358478031738 nMeđunarodni dan žena tradicionalno se svake godine obilježava 8. ožujka. On je podsjetnik na borbu koju su žene morale voditi kako bi dobile jednaka prava kao i muškarci, te poticaj na stvaranje društva ravnopravnosti bez diskriminacije i predrasuda.

U hrvatskom vatrogastvu djeluje 25 000 vatrogaskinja koje dokazuju kako su u obavljanju svojeg posla jednako uspješne kao i muški kolege.

Poštovane žene, sretan vam Dan žena!
Vatrogasci Marija Magdalena

digitalna pristupacnost2

logo popis stanovnistva

prava novorodeno dijete

pum2021 naslovnica

film pusca link

baner biciklisticko pjesacka staza 1

informativna ploca 7.2.2 opcina pusca 1

eu info zgbz

zapresic doo logo

baner ucenjem do posla 1

lag sava jpgpusca in 2

covid 19

os pusca predstavljanje projekta

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...