billboard 04

20210305 102724Općina Pušća ovim putem se zahvaljuje Stožeru CZ Republike Hrvatske i Županijskom stožeru CZ Zagrebačke županije na suradnji i što su prepoznali problem u Pušći i zajedno s načelnicom gđom. Anđelom Cirkveni realizirali zbrinjavanje četveročlane obitelji.

Naime, danas je stigao stambeni kontejner za četveročlanu obitelji u ulici Stanišakov jarek u naselju Pušćanski Hruševec čiji je stambeni objekt stradao u potresu i kojem je dodijeljena crvena oznaka. Kontejner je potpuno opremljen priručnom kuhinjom, sanitarnim čvorom, četiri kreveta, dva radijatora i solarni bojler.

2Obavještavamo Vas su u tijeku pripremni radovi za asfaltiranje ulice Josipa Milića u Pušćanskom Hruševcu koje izvodi ugovorni izvođač radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Pušća.

Molimo stanovnike i sve sudionike u prometu na oprez i razumijevanje.

civilna zastitaRavnateljstvo civilne zaštite kroz nekoliko ključnih sektora pokriva više funkcionalnih područja djelovanja:

  • zaštitu i spašavanje,
  • eksplozivne atmosfere,
  • radiološku i nuklearnu sigurnost,
  • razminiranje i
  • inspekcijske nadzore.

Primarni cilj novoosnovanog Ravnateljstva je otkloniti uočene nedostatke kroz uvezivanje funkcionalnih područja - preventivu, operativu, analitiku, razminiranje, radiološko-nuklearnu zaštitu, sustav ranog uzbunjivanja, inspekcijske poslove, edukaciju, međunarodna suradnju, zatim pozicioniranje sustava civilne zaštite u koncept domovinske sigurnosti, jačanje kadrovske strukture te opremanje i osposobljavanje operativnih snaga.

Stoga je prilikom osnivanja Ravnateljstva civilne zaštite poseban naglasak stavljen na važnost i nužnost povlačenja sredstava iz fondova Europske unije.

Civilna zaštita u kontekstu Europske unije potiče suradnju među državama članicama kako bi poboljšala učinkovitost sustava za sprječavanje prirodnih nepogoda i nesreća izazvanih ljudskim djelovanjem. Najvažniji način suradnje je kroz Mehanizam Unije za civilnu zaštitu, koji je osnovan kako bi se omogućilo koordinirano pružanje pomoći u slučaju katastrofe koju države članice šalju ugroženim državama.

OPŠIRNIJE...

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste ORGULANOV BREG u naselju Hruševec Pušćanski na kat.čest.3814 K.O.Pušća i kat.čest.573/1, 573/2, 572/2, 575, 4342, 4333 K.O.Kupljenovo, ULICA STANIŠAKI u naselju Hruševec Pušćanski na kat.čest.4339, 614/2 K.O.Kupljenovo, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama, temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Pušća

Geodetske elaborate izvedenog stanja ORGULANOV BREG I ULICA STANIŠAKI u naselju Hruševec Pušćanski izradit će tvrtka ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 08. ožujka 2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 12.03.2021. u vremenu od 10.00 sati do 10.30 sati u prostorijama OPĆINE PUŠĆA, Donja Pušća, Kumrovačka cesta 109.

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

JAVNI POZIV

1614674167990U utorak, 02. ožujka 2021. godine održan je u prostorijama Općine Pušća sastanak s predstavnicima Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije g. Brankom Pretržom i g. Darkom Bistričkim, načelnikom PP Zaprešić g. Matejem Šućurom i mještanima Općine Pušća vezano na osiguranje sigurnosti na prometnoj ŽC – 2186 Kumrovečkoj cesti u Općini Pušća.

U uvodnom dijelu načelnica gđa. Anđela Cirkveni je istaknula da je prošle godine Općina u svom Proračunu izdvojila sredstva za izradu prometnog elaborata za povećanje sigurnosti prometa na cesti u Općini Pušća na kojeg su ishođene suglasnosti od Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije i MUP-a, PU Zagrebačke, Službe za sigurnost cestovnog prometa. Područje obuhvata je ŽC Kumrovečka cesta od kućnog broja 98 do kućnog broja 108 u naselju Donja Pušća. Sredstva za realizaciju istog osigurati će se Rebalansom u Proračunu za 2021. godinu.

upis djece u prvi razredNa temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10; 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) te članka 5. stavka 1. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstva („Narodne novine“ 67/14., 63/20.), Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije, Ispostava ZAPREŠIĆ , donosi
R A S P O R E D utvrđivanja psihofizičkog stanja djece (raspored pregleda) radi upisa u prvi razred osnovne škole za šk.god. 2021./2022. za upisno područje Grada Zaprešića te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća

Utvrđivanje psihofizičkog stanja djece školskih obveznika za upis u prvi razred osnovne škole za šk.god. 2021./2022. obavljat će se u razdoblju:
Od 31.ožujka do 30.lipnja 2021. godine

Škola kojoj dijete pripada prema upisnom području će obavijestiti roditelje o točnom datumu i vremenu pregleda u školi pismenim pozivom. Na pregledu je potrebno znati OIB djeteta.

digitalna pristupacnost2

logo popis stanovnistva

prava novorodeno dijete

pum2021 naslovnica

film pusca link

baner biciklisticko pjesacka staza 1

informativna ploca 7.2.2 opcina pusca 1

eu info zgbz

zapresic doo logo

baner ucenjem do posla 1

lag sava jpgpusca in 2

covid 19

os pusca predstavljanje projekta

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...